Hội nghị công chức, viên chức và người lao động – Sơ kết công tác học kỳ I và phương hướng học kỳ II năm học 2017 – 2018

Thực hiện Quy chế dân chủ, nhằm phát huy quyền làm chủ và năng lực sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động; căn cứ vào tình hình hoạt động của nhà trường đồng thời đánh giá khái quát những thành tựu, kết quả hoạt động đã đạt được trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 và tiếp thu, ghi nhận các ý tưởng, sáng kiến, phương hướng xây dựng, phát triển Trường, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ cuối năm học 2017 – 2018 hướng tới kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Trường.

Hôm nay, ngày 24 tháng 3 năm 2018 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động – Sơ kết công tác học kỳ I và phương hướng học kỳ II năm học 2017 – 2018.

Tham dự Hội nghị gồm có:

– Th.S Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường

– TS. Nguyễn Hải Hà – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường

– TS. Nguyễn Thị Lụa – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường

Cùng toàn thể các đồng chí là công chức, viên chức và người lao động của nhà trường.

Description: C:\Users\CDYT\Downloads\Ảnh bài viết\IMG_5012.jpg

Đồng chí Quản Đức Tuyến – Phụ trách phòng TCCB phát biểu khai mạc hội nghị

 Description: C:\Users\CDYT\Downloads\Ảnh bài viết\IMG_5027.jpg

Th.S Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo sơ kết công tác học kỳ 1 và phương hướng hoạt động học kỳ 2 năm học 2017– 2018

Học kỳ I năm học 2017-2018, hoạt động của nhà trường có nhiều kết quả tích cực trên các mặt: về công tác đào tạo (tuyển sinh các lớp học ngắn hạn; công tác chỉnh sửa chương trình đào tạo và biên soạn giáo trình đào tạo; công tác quản lý học sinh sinh viên; thi đua tổ chức dạy tốt – học tốt, …); công tác tổ chức cán bộ (công tác cải cách hành chính; cơ cấu các tổ chức, đơn vị; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí vị trí việc làm; thi đua khen thưởng, …); công atcs hành chính – quản trị; công tác quản lý thiết bị dạy học; công tác dịch vụ của trung tâm; các hoạt động của Công đoàn Trường và Đoàn Thanh niên;  …

Để tiếp nối những kết quả đã đạt được trong học kỳ I năm học 2017-2018, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm học 2017-2018, với mục tiêu đưa nhà trường phát triển ngày một toàn diện, nâng cao vị thế, uy tín nhà trường trong ngành y tế, đưa hoạt động nhà trường nên một tầm cao mới thực sự chất lượng, thực sự hiệu quả, toàn thể các phòng, khoa, trung tâm; công chức, viên chức và người lao động nhà trường cần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần trách trách nhiệm từng cá nhân.

Trong học kỳ II năm học 2017-2018 nhà trường quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Về công tác đào tạo

– Tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Chương trình đào tạo liên tục các lớp hiện nay trong trường theo luật GDNN.

– Tiếp tục biên soạn tài liệu giáo trình, phấn đấu hoàn thành 30% giáo trình, ưu tiên cho các môn học, mô đun giảng dạy năm thứ 1, 2.

– Hoàn thiện các chương trình đạo tạo về kiểm tra chất lượng trang thiết bị y tế.

– Xây dựng quy chế đào tạo; quy chế thi, kiểm tra; quy định cấp, phát bằng, chứng chỉ; xây dựng yêu cầu cho giảng viên và sinh viên khi đi thực tập bệnh viện giúp định hướng được các công việc cụ thể để nâng cao hiệu quả cho cả giảng viên và sinh viên trong quá trình tiếp cận cơ sở.

– Duy trì quản lý tốt công tác đào tạo, thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Tiếp tục hoàn thành kế hoạch đào tạo, thời khoá biểu.

– Theo dõi giờ giảng của giáo viên, công tác dự giờ, tăng cường công tác quản lý sinh viên, phối hợp với gia đình để quản lý sinh viên.

Về công tác tổ chức cán bộ

– Hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy trình, biểu mẫu về công tác tổ chức cán bộ, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ các Phòng, Khoa, Trung tâm, các quy định về thi đua khen thưởng và xử lý vi phạm.

– Xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm, từ chức theo quy định của Quyết định số 5068/QĐ-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Bộ Y tế trình Hiệu trưởng ban hành.

– Xây dựng dự thảo các Quy định về tuyển dụng, quản lý, đánh giá, phân loại viên chức, người lao động;

–  Thực hiện các chính sách về tinh giản biên chế theo quy định.

– Triển khai và giám sát thực hiện các Quy chế, Nội quy Trường đã ban hành, nghiêm túc thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Quy chế, Nội quy vi phạm Luật viên chức và các văn bản pháp luật liên quan đến kỷ luật lao động.

– Thực kịp thời, đúng quy định về chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động.

Về công tác tài chính

– Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Có biện pháp tích cực thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhất là tiết kiệm điện, nước và các vật tư tiêu hao khác.

– Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về thanh toán trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng đề án liên doanh, liên kết báo cáo Bộ Y tế.

Về công tác hành chính quản trị

– Tiếp tục xây dựng dự án sửa chữa nâng cấp nhà B trình Bộ Y tế phê duyệt, sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí cơ sở vật chất.

– Hoàn thiện và triển khai Quy chế quản lý tài sản, quản lý kí túc xá.

– Thường xuyên kiểm tra việc quản lý cơ sở vật chất, đảm bảo các thiết bị giảng dạy, thiết bị phòng học, thiết bị văn phòng, các hệ thống điện, nước… được kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ từ đó tăng tuổi thọ, tiết kiệm tránh lãng phí.

Về hoạt động của Trung tâm dịch vụ

Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm dịch vụ, tạo việc làm và tăng nguồn thu nhập cho cán bộ, giáo viên:

– Tăng cường các hoạt động truyền thống như bảo dưỡng, sửa chữa, kinh doanh;

– Đẩy mạnh dịch vụ phân loại trang thiết bị y tế;

– Xây dựng các quy trình kiểm tra và triển khai dịch vụ kiểm tra trang thiết bị y tế.

Một số công tác khác:

– Công tác Đoàn thanh niên: xây dựng quy chế làm việc của Đoàn thanh niên, quản lý đoàn viên một cách chặt chẽ, xây dựng nội dung đánh giá đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ đoàn viên, thực hiện các kế hoạch hoạt động thiết thực, bổ ích gắn với xây dựng và phát triển nhà trường.

– Công tác Công đoàn: xây dựng nội dung đánh giá đoàn viên công đoàn theo kỳ học, năm học. Phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Description: C:\Users\CDYT\Downloads\Ảnh bài viết\IMG_5041.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Lụa – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo hoạt động của Công đoàn trường năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Description: C:\Users\CDYT\Downloads\Ảnh bài viết\IMG_5107.jpg

Đồng chí Trần Thị Ngọc Lan– Thư ký hội nghị thông qua nghị quyết hội nghị