NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN CỦA TRƯỜNG

Năm 1986

Năm 1986, Bộ Y tế đã ra Quyết định để xây dựng Trường là một trường độc lập Theo đề xuất của Tổng công ty Thiết bị và Công trình y tế. Sau gần 2 năm hoạt động, Bộ Y tế đã vận dụng mô hình Trường – Viện, quyết định sáp nhập Viện Trang thiết bị và Công trình y tế với Trường Kỹ thuật Thiết bị Y tế thành Trung tâm thiết bị y tế bằng vào năm 1988. Tháng 10/1990 Bộ Y tế ra Quyết định số 808-BYT/QĐ tách Trường và Viện thành 2 đơn vị như cũ. Trường có trụ sở tại Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội và hoạt động theo Quyết định số 1781/QĐ-BYT ngày 20/05/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Kỹ thuật thiết bị y tế.

NHỮNG BƯỚC TIẾN TIẾP THEO

Ngày 15/02/2007 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế được thành lập theo Quyết định số 265/QĐ-BLĐTB&XH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trên cơ sở nâng cấp Trường Kỹ thuật thiết bị y tế. Ngày 18/08/2017 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế đổi tên thành Trường cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế theo quyết định 1300/QĐ-BLĐTB&XH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ngày 25/10/2021 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế đổi tên thành Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức theo quyết định 1211/QĐ-BLĐTB&XH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

CAO ĐẲNG Y TẾ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐƯỢC THÀNH LẬP

Ngày 25/10/2021

Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được thành lập trên cơ sở tiếp nhận và tổ chức lại Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị Y tế theo quyết định số 1211/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Quyết định số 5854/QĐ – BYT ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế.

CÔNG BỐ THÀNH LẬP TRƯỜNG

Ngày 30/3/2022

Ngày 30/3/2022, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức.