1.Tên bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phục hồi chức năng2. Địa chỉ

– Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức

– Điện thoại liên hệ: (024)38.253.531 hoặc (024)38.253.535 (số máy lẻ 277 hoặc 431)

– Địa chỉ mail: kythuatphuchoichucnangvietduc@gmail.com

3. Lịch sử hình thành

– Bộ môn Kỹ thuật Phục hồi chức năng là bộ môn chuyên ngành thuộc Trường Cao đẳng Y tế và thiết bị Việt Đức, được thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-CĐYT&TB VĐ ngày 22 tháng 04 năm 2022.

4. Chức năng, nhiệm vụ

– Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Phục hồi chức năng có chức năng đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành về Kỹ thuật Phục hồi chức năng; quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của Bộ môn.

– Tổ chức giảng dạy các phân môn thuộc chuyên ngành gồm:

Giải phẫu chức năng hệ thần kinh và vận động, Sinh cơ học, Lượng giá chức năng, Vận động trị liệu, Điều trị bằng các tác nhân vật lý, Ngôn ngữ trị liệu, Hoạt động trị liệu, Thực tập Bệnh viện 1, PHCN các bệnh lý Cơ xương khớp và CS, PHCN các bệnh lý Hệ thần kinh, PHCN các bệnh lý Nội khoa, PHCN các bệnh lý Ngoại khoa, PHCN các bệnh lý Nhi khoa, Quản lý khoa Phục hồi chức năng, Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, VLTL cho sản phụ trước và sau khi sinh, Y học cổ truyền và Dưỡng sinh, Thực tập Bệnh viện 2, Thực tập Bệnh viện 3, Thực tập tốt nghiệp.

– Biên soạn giáo trình cho các đối tượng giảng dạy

– Thực hiện nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nghiên cứu chuyên môn về Kỹ thuật Phục hồi chức năng

– Tham gia công tác lập kế hoạch, kiểm tra, giám sát… và quản lý chất lượng đào tạo kỹ thuật phục hồi chức năng tại các Khoa/Phòng/Trung tâm trong toàn Bệnh viện.

5. Tổ chức nhân sự

– Q. Trưởng bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Liên – Trưởng khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

– Tổng số giảng viên: 12 giảng viên, trong đó:

+ PGS. TS: 01 giảng viên

+ Thạc sĩ y khoa: 02 giảng viên

+ CKII: 02 giảng viên

+ CN PHCN: 7 giảng viên

6. Thành tựu

2021-2022: Bộ môn là đầu mối, phối hợp cùng với các phòng ban chức năng của trường, xây dựng chương trình cao đẳng kỹ thuật phục hồi chức năng theo quy định hiện hành và đã được Hội đồng thẩm định và cơ qua chức năng phê duyệt chính thức đào tạo.

7. Định hướng phát triển

– Đào tạo kỹ thuật viên phục hồi chức năng trình độ cao đẳng có kiến thức và năng lực thực hành nghề kỹ thuật viên phục hồi chức năng ở trình độ cao đẳng, đáp ứng được chuẩn năng lực cơ bản của kỹ thuật viên phục hồi chức năng Việt Nam, có khả năng hội nhập quốc tế, có ý thức tôn vinh nghề nghiệp, không ngừng học tập, phát triển nghề nghiệp, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Kỹ thuật Phục hồi chức năng có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân, thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

– Phát triển đội ngũ giảng viên đạt năng lực cao, tương xứng với các trường danh tiếng trong nước, hội nhập với các nước trong khu vực và phát triển trên thế giới.