Ngày 26/01/2022, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã có Quyết định số 216/QĐ – VĐ về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức, trong đó có Phòng Công tác sinh viên, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đồng thời giao quyền Trưởng phòng cho ThS. Nguyễn Văn Đừng tại Quyết định số 352/QĐ-VĐ ngày 21/02/2022; ngày 15/3/2022 Hiệu trưởng Nhà trường đã có Quyết định số 08/QĐ – CĐYT&TBVĐ về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Công tác sinh viên, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Từ đó đến nay, Phòng luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong công tác sinh viên, công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng nhà trường và công tác y tế trường học.

Chức năng:
  • Phòng có chức năng tham mưu giúp Ban Giám hiệu quản lý, triển khai công tác đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế và Thư viện theo các quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Nhiệm vụ:
  •  Bộ phận Công tác sinh viên:
   • Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên về giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, tuyên truyền phổ biến pháp luật, hoạt động thể thao, văn nghệ.
   • Thực hiện Công tác sinh viên (quản lý hồ sơ sinh viên, tổ chức Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, khen thưởng, kỷ luật …)
   • Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa học cho sinh viên
   • Thực hiện công tác hỗ trợ và dịch vụ đối với sinh viên
   • Thực hiện thống kê, báo cáo số liệu về sinh viên theo yêu cầu
  • Bộ phận Khảo thí:
   • Quản lý việc sử dụng đề thi, ngân hàng đề của Nhà trường, đầu mối thực hiện việc ra dề, bốc thăm, in, sao đề thi theo quy định
   • Phối hợp với các đơn vị tổ chức các kỳ thi của Nhà trường
   • Giám sát việc coi thi; trực tiếp thu, nhận bài thi, làm phách, giao bài chấm, giám sát việc chấm thi, trả bài, hồi phách và bàn giao kết quả cho Phòng Đào tạo, thực hiện lưu trữ bài thi theo quy định.
   • Tổ chức thanh tra, giám sát hoạt động đào tạo, hoạt động thi và chấm thi của Nhà trường
   • Tiếp nhận và xử lý các đơn từ, hồ sơ liên quan đến công tác khảo thí. Tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đếc công tác thi, sau khi thi của sinh viên
   • Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức xét lên lớp, bảo lưu, thôi học, khen thưởng cho sinh viên theo quy chế của BLĐTBXH và quy định của Nhà trường
  •   Bộ phận Đảm bảo chất lượng:
   • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ và tổ chức khảo sát, đánh giá về chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy của người dạy, đánh giá kết quả đầu ra, lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo và các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục
   • Thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng theo tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Nhà trường
   • Chủ trì triển khai thực hiện công tác tự đánh giá và hàng năm hoàn thiện, cập nhật báo cáo tự đánh giá theo kế hoạch của Nhà trường, của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
   • Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động nhằm cải tiến hệ thống quản lý chất lượng
   • Kiểm soát, cập nhật và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO của Nhà trường
  • Bộ phận Y tế Trường học:
   • Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khám và phân loại sức khỏe sinh viên đầu năm học theo quy định
   • Quản lý hồ sơ sức khỏe và đăng ký tham gia bảo hiểm Y tế cho sinh viên theo quy định, Quản lý cấp phát, thu hồi, thay đổi thẻ Bảo hiểm Y tế cho sinh viên theo quy định
   • Đề xuất danh mục vật tư tiêu hao, trang thiết bị, dụng cụ, thuốc thiết yếu theo quy định, phối hợp với các phòng ban trình các cấp phê duyệt
   • Sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên theo quy định của Bộ Y tế
   • Tổ chức giám sát thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường trong khuôn viên Nhà trường
   • Xây dựng kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh trong trường học, ký túc xá
   • Phối hợp các đơn vị, Y tế địa phương tuyên truyền giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, dân số và các vấn đề sức khỏe sinh sản, giới tính.
 • Ban lãnh đạo đương nhiệm: 01 Quyền Trưởng phòng
 • Số lượng cán bộ trong Phòng:
  • 04 Thạc sĩ
  • 04 Chuyên viên
  • 01 Cử nhân
  • 01 Y sỹ
  • 01 Cán sự
 • Hoàn thiện các quy trình chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.
 • Tiến tới sử dụng CNTT trong việc tổ chức thi kết thúc các môn học, mô-đun và thi tốt nghiệp của sinh viên toàn trường.
 • Đưa Trường trở thành cơ sở GDNN đảm bảo chất lượng, hiệu quả và được công nhận là cơ sở GDNN đạt kiểm định chất lượng toàn quốc.
 • Khẩu hiệu của Phòng: Chất lượng giáo dục tạo nên thương hiệu và cơ hội