23 tháng 05 , 2023

Ngày nay, đăng ký học cao đẳng nghề mở ra nhiều lợi thế và cơ hội việc làm cho giới trẻ như yêu cầu đầu vào “dễ thở”, có chương trình đào tạo chuyên sâu về ngành nghề học tập (thời lượng thực hành chiếm 70%), có cơ hội việc làm với thu nhập khá sau khi tốt nghiệp.

Đăng ký tuyển sinh