1. Tên bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật thiết bị hình ảnh và xét nghiệm y tế
2. Địa chỉ
– Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kỹ thuật thiết bị hình ảnh và xét nghiệm y tế, trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức

– Số điện thoại liên hệ: (+84) 3 5761005; 0868556669 (Mr. Dương)

– Email: thietbihinhanhyte@gmail.com

3. Lịch sử hình thành
Bộ môn Kỹ thuật thiết bị Hình ảnh và Xét nghiệm y tế, được thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-CĐYT&TB VĐ ngày 22 tháng 04 năm 2022.

4. Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng:

– Bộ môn kỹ thuật thiết bị hình ảnh và xét nghiệm y tế có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng kỹ thuật và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực Kỹ thuật thiết bị hình ảnh và Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế. Đồng thời là cơ sở nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật, cung cấp dịch vụ trang thiết bị Y tế và các dịch vụ khác theo quy định của nhà trường và pháp luật.

Nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ giảng dạy theo chương trình đã được phê duyệt thuộc chuyên ngành của Bộ môn. Xây dựng kế hoạch, định hướng Nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập. Hợp tác, liên kết các đơn vị trong và ngoài nước để đào tạo phát triển chuyên ngành, chuyên môn của tổ Bộ môn;

– Tổ chức triển khai các hoạt động giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường và theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên cũng như đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc Bộ môn;

– Tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học căn cứ vào kế hoạch hoạt động và định hướng công tác nghiên cứu khoa học hằng năm của Hội đồng khoa học Nhà trường; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tổ chức hội thảo, báo cáo khoa học, sáng kiến, cải tiến, học thuật trong Bộ môn về nghiệp vụ giảng dạy, chuyên môn; tổ chức đánh giá, phân loại học tập, kết quả rèn luyện của học sinh – sinh viên theo quy định; giải quyết những vấn đề trong công tác quản lý sinh viên theo phân cấp của Trường;

– Quản lý các hoạt động học tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh viên theo quy định; tổ chức đánh giá, phân loại học tập, kết quả rèn luyện của học sinh – sinh viên theo quy định; giải quyết những vấn đề trong công tác quản lý sinh viên theo phân cấp của Trường;

– Thực hiện công tác quản lý, đào tạo Giảng viên, sử dụng viên chức, người lao động theo phân cấp quản lý của Trường; thực hiện quản lý nhân công, giờ giảng theo quy định của Luật viên chức, Bộ luật lao động, Luật giáo dục nghề nghiệp và các quy định của Trường;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giao.

5. Tổ chức nhân sự
– Quyền trưởng bộ môn: KS. Nguyễn Xuân Dương

– Bộ môn KTTB Hình ảnh và xét nghiệm y tế có 09 giảng viên, trong đó 07 giảng viên cơ hữu; 02 giảng viên kiêm nhiệm.

– Trong đó: 07 giảng viên có trình độ Thạc sỹ; 02 giảng viên có trình độ Đại học.

Định hướng phát triển
– Chú trọng công tác phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn sâu, tay nghề cao đảm bảo về số lượng và chất lượng đáp ứng mọi hình thức đào tạo theo nhu cầu của thị trường và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao thương hiệu của Nhà Trường;

– Tăng cường hợp tác trao đổi chuyên môn, giao lưu học hỏi cập nhật khoa học công nghệ về trang thiết bị y tế giữa Giảng viên, HSSV của Bộ môn với phòng Vật tư thiết bị bênh viện, các trường, công ty có cùng ngành nghề đào tạo,…

– Cập nhật chương trình, giáo trình đào tạo để đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao phù hợp với mục tiêu của ngành Trang thiết bị y tế trong nước và hội nhập quốc tế;

-Tăng cường khuyến khích Giảng viên, HSSV tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sản xuất đồ dùng thiết bị Dạy Học và Trang thiết bị y tế cơ bản;

– Phát triển đội ngũ giảng viên chuẩn về năng lực chuyên môn và năng lực sư phạm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế, từ đó sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng phát huy và sử dụng có hiệu quả các kiến thức đã được đào tạo chuyên sâu Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế vào công việc tại các cơ sở y tế.

– Chú trọng phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức nhà giáo, quy tắc ứng xử trong ngành cho giảng viên, HSSV theo quy định của Bộ Y tế, của nhà nước Việt Nam