1.Tên bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật xét nghiệm y học2. Địa chỉ:

– Địa chỉ liên hệ: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Điện thoại: 0243.8253531, số máy lẻ 288

– Email: xetnghiemyhoc.cdvd@gmail.com

3. Chức năng, nhiệm vụ

Bộ môn Kỹ thuật Xét nghiệm Y tế có chức năng đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành về Kỹ thuật xét nghiệm y tế; quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của Bộ môn:

Tổ chức giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành xét nghiệm như Hóa sinh, Huyết học, Truyền máu, Vi sinh – Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh
Biên soạn giáo trình cho các đối tượng giảng dạy
Thực hiện nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nghiên cứu chuyên môn về Kỹ thuật xét nghiệm y học.
Tham gia công tác xét nghiệm và quản lý chất lượng tạo các Trung tâm/Khoa xét nghiệm tại Bệnh viện.
4. Tổ chức nhân sự

Bộ môn gồm 5 phân môn chuyên ngành (Hóa sinh, Huyết học, Truyền máu, Vi sinh – Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh)

Nhân sự:

+ Q. Trưởng bộ môn: TS.BS. Vi Quỳnh Hoa – Giám đốc trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

+ Tổng số giảng viên: 46 người, trong đó:

  • Tiến sĩ / BSCKII: 03
  • Thạc sĩ/ BSCKI: 11
  • Bác sĩ chuyên khoa: 06
  • Thạc sĩ/ cử nhân: 26

Bộ môn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các giảng viên được tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tại các các Trường/Viện trong và ngoài nước; đã tạo mối quan hệ với các tổ chức trong nước như ĐH Y Hà Nội, Viện Huyết học – Truyền máu TW, …

5. Định hướng phát triển

Bộ môn Kỹ thuật xét nghiệm y học hướng tới tạo lập môi trường học tập tích cực và trải nghiệm thực tiễn cho mọi sinh viên. Trang bị cho sinh viên năng lực tự học, tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng để sinh viên phát triển mọi tiềm năng và có thể thích ứng với một xã hội đang thay đổi. Sinh viên có cơ hội tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, góp phần tạo dựng lĩnh vực Xét nghiệm nói riêng và ngành Y tế nói chung vươn lên hội nhập toàn cầu.