Hoạt động ngoại khóa: Buổi học tập chuyên đề “Tình hình tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam và một số vấn đề đang đặt ra”

 

Ngày 25/4/2024, Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức đã tổ chức thành công Buổi học tập chuyên đề “Tình hình tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam và một số vấn đề đang đặt ra”, nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục là đào tạo con người, nâng cao nhận thức của sinh viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tôn giáo trong đời sống xã hội. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của công dân trong triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.

Quang cảnh buổi học tập chuyên đề

 Tham dự buổi học tập chuyên đề có chuyên gia giảng dạy TS. Hoàng Văn Chung – Trưởng phòng Nghiên cứu lý luận và Chính sách tôn giáo – Viện nghiên cứu tôn giáo – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; ThS. Nguyễn Hữu Tư – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các thầy, cô là Trưởng các Phòng, Bộ môn, GVCN các lớp và toàn thể sinh viên hệ Cao đẳng chính quy của trường.

ThS Nguyễn Hữu Tư phát biểu khai mạc chương trình

Tại buổi học tập, ThS Nguyễn Hữu Tư nhấn mạnh: Trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, thanh niên cũng là lực lượng xã hội quan trọng, quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước. Là một bộ phận quan trọng trong thanh niên Việt Nam, sinh viên là lớp người đang trong quá trình khẳng định tài năng, hoàn thiện nhân cách, lối sống của mình. Vì vậy việc giáo dục đạo đức, văn hóa; nâng cao nhận thức về tôn giáo và xây dựng lối sống, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên, sinh viên có tầm quan trọng vô cùng to lớn.

TS. Hoàng Văn Chung chia sẻ buổi học tập chuyên đề

Chia sẻ tại buổi học tập chuyên đề, TS. Hoàng Văn Chung đã nêu lên những nội dung cơ bản trong công tác tôn giáo như: Giới thiệu tổng quan văn hóa tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; Sự xuất hiện của các tôn giáo ngoại sinh – nội sinh; Một số đặc điểm, xu thế của đời sống tôn giáo; Vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội; Sự xuất hiện và tác động xấu của một số đạo lạ, tôn giáo mới.

Cũng tại buổi học tập, gần 200 sinh viên đã được chuyên gia khách mời phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; cung cấp thông tin về tình hình hoạt động, cách nhận diện các “tà đạo”, tổ chức tự xưng tôn giáo. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, các vấn đề về tâm lý, tình cảm, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và truyền thống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Buổi học tập chuyên đề diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng. Các cán bộ giảng viên Nhà trường cùng toàn thể sinh viên tập trung tiếp nhận các thông tin mà chuyên gia chia sẻ, kịp thời đưa ra những thắc mắc để được giải đáp.

Một số hình ảnh khác tại buổi học tập:

Nguồn: Phòng Hành chính tổng hợp