Kế hoạch công tác y tế trường học năm học 2022-2023

Căn cứ tình hình thực tế công tác y tế trường học của Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên và cán bộ giảng viên, người lao động có sức khỏe tốt để học tập và công tác;

Ngày 28/3/2023, Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức ban hành Kế hoạch công tác y tế trường học với các mục đích:

  • Thực hiện quy định về xây dựng trường học an toàn, theo dõi chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh sinh viên (HSSV) Nhà trường;
  • Kiểm soát, hạn chế các yếu tố nguy cơ phát sinh và gia tăng của các bệnh truyền nhiễm;
  • Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh có thể phát sinh trong khuôn viên Nhà trường;
  • Quản lý chăm sóc sức khỏe HSSV, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho HSSV, phân loại sức khoẻ, quản lý hồ sơ sức khỏe HSSV;
  • Kết hợp với Bí thư Đoàn TNCS HCM và giáo viên chủ nhiệm truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh dịch.

Xem chi tiết