NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN CỦA TRƯỜNG

Ngày 15/02/2007

Ngày 15/02/2007 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế được thành lập theo Quyết định số 265/QĐ-BLĐTB&XH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trên cơ sở nâng cấp Trường Kỹ thuật thiết bị y tế và được Bộ Y tế ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường theo Quyết định số 2639/QĐ-BYT.

NHỮNG BƯỚC TIẾN TIẾP THEO

Ngày 18/08/2017

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế đổi tên thành Trường cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế theo quyết định 1300/QĐ-BLĐTB&XH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

NHỮNG BƯỚC TIẾN TIẾP THEO

Ngày 18/08/2017

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế đổi tên thành Trường cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế theo quyết định 1300/QĐ-BLĐTB&XH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ĐƯỢC THÀNH LẬP

Ngày 30/3/2022

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức.

Cao đẳng việt đức

ngày 25/07/2019

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức.