Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng chính quy năm 2023

Căn cứ Thông tư 05/2021/TT-BLĐTB&XH ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Tải mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển Cao đẳng chính quy Tại đây

Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức tuyển sinh đào tạo Cao đẳng chính quy năm 2023 như sau: