Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng chính quy năm 2022

Căn cứ Thông tư 05/2021/TT-BLĐTB&XH ngày ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;    

Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức tuyển sinh đào tạo Cao đẳng chính quy năm 2022 như sau

Tải mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển Cao đẳng chính quy, liên thông Tại đây.