Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức có nhu cầu báo giá dịch vụ vận chuyển

Hiện nay, Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức có nhu cầu thuê dịch vụ vận chuyển, để có cơ sở tham khảo giá các dịch vụ, hàng hóa trên thị trường, Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức kính mời các Đơn vị có khả năng cung cấp, báo giá dịch vụ, hàng hóa với nội dung cụ thể như sau: