Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức ban hành Phương án tuyển sinh năm 2023

Ngày 23/02/2023, Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức đã ban hành Phương án tuyển sinh năm 2023 của Trường. Chi tiết tại đây./.