Thư mời báo giá dịch vụ thiết kế và triển khai website

Lưu ý:

– Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt.
– Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và gửi qua email).
– Địa điểm nhận báo giá: Tổ Truyền thông – CNTT, Phòng Hành chính tổng hợp – Trường CĐYT&TBVĐ.

Chi tiết trao đổi xin liên hệ:

CV. Trần Khánh Linh                           Phòng Hành chính tổng hợp

Số ĐT: 082.262.9068                          Email: khanhlinhh2311@gmail.com

Trân trọng cảm ơn./.