Thông báo về việc tổ chức đấu thầu dịch vụ Trông giữ xe sinh viên tại trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế năm 2020 - 2021

 

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG CĐ KTTTB Y TẾ

Số: 460/TB-CĐTTB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu thầu dịch vụ Trông giữ xe sinh viên

tại trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế năm 2020 – 2021

Trường Cao đẳng KTTTB Y tế (là đơn vị mời thầu), thông báo đến các đơn vị cá nhân bên ngoài trường có nhu cầu đấu thầu dịch vụ Trông giữ xe sinh viên, xin liên hệ tại phòng Hành chính Quản trị trường để đăng ký thủ tục tham dự đấu thầu.

 1. Nội dung đấu thầu: Khai thác dịch vụ Trông giữ xe sinh viên – Trường CĐ KTTTB Y tế. Địa chỉ: Số 1 ngõ 89, phố Lương Định Của, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
 2. Thời gian đăng ký dự thầu: từ ngày 24/12/2019 đến trước 9 giờ 00’ ngày  02/01/2020.
 3. Thời gian nộp hồ sơ và đóng lệ phí bảo đảm dự thầu: từ ngày 24/12/2019 đến trước 9 giờ 00’ ngày 02/01/2020 trong các giờ hành chính. (đóng thầu vào lúc 9 giờ 00’  ngày  02/01/2020)
 4. Thời gian, địa điểm mở thầu và công bố trúng thầu: 10giờ00’ ngày 02/01/2020, tại phòng họp tầng 2 nhà A của trường.
 5. Điều kiện tham gia đấu thầu: Người tham dự đấu thầu (nhà thầu) phải hoàn tất các thủ tục sau:

Nộp đầy đủ hồ sơ (theo quy định tại Mục 6 – Hồ sơ tham dự đấu thầu).

Nộp lệ phí hồ sơ và tổ chức dự thầu ngay khi mua hồ sơ dự thầu (lệ phí không hoàn lại): 300.000đ /hồ sơ (Ba trăm ngàn đồng).

Nộp lệ phí bảo đảm dự thầu ngay khi được thông báo mời thầu: 3.000.000đ (Ba triệu đồng). Số tiền này sẽ hoàn lại cho các nhà thầu sau khi hoàn tất đấu thầu nếu không vi phạm mục 13.

 1. Hồ sơ tham dự đấu thầu:              

1) Đơn tham dự đấu thầu. (theo mẫu)

2) Phiếu tham gia đấu thầu. (theo mẫu)

3) Phương án khai thác dịch vụ. (theo mẫu)

4) Cam kết an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động.

– Các loại giấy tờ sau phải do các cơ quan chức năng của Thành phố Hà Nội cấp:

5) 01 bản sao công chứng giấy CMND của nhà thầu (Buộc phải có).

6) 01 bản sao công chứng sổ hộ khẩu của nhà thầu (Buộc phải có).

– Phí bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng. Số tiền này sẽ hoàn lại cho nhà thầu nếu không trúng thầu.

Hồ sơ minh chứng năng lực kinh doanh nếu có (giấy xác nhận kinh nghiệm nơi đã từng làm…)

Ghi chú: Toàn bộ hồ sơ trên bỏ vào bì thư lớn, niêm phong kín kèm theo hồ sơ năng lực (nếu có). Ngoài ra, người mua hồ sơ sẽ được phát một bản “Quy định đối với nhà thầu về giữ xe 2 bánh”.

 1. Thời hạn hợp đồng: Dự kiến 1 năm. Hiệu lực từ ngày ký hợp đồng.
 2. Ký hợp đồng:

            – Khi đã trúng thầu, nhà thầu không được chuyển nhượng hợp đồng đã thuê cho người khác thuê lại với bất kỳ lý do gì.

– Đơn vị trúng thầu sẽ ký quỹ số tiền 3.000.000 đồng trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng (khi kết thúc hợp đồng sẽ hoàn trả lại).

– Sau khi hết hợp đồng sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và tổ chức đấu thầu lại.

 1. Mức giá khởi điểm:

Căn cứ vào số lượng học sinh sinh viên và điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị. Nhà trường thống nhất đưa ra mức giá khởi điểm như  sau:

2.500.000 đồng/tháng x 10 tháng (không tính 2 tháng nghỉ hè + nghỉ Tết Nguyên Đán) = 25.000.000đ/năm (Hai mươi lăm triệu đồng/năm).

Nhà thầu có thể đưa giá cao hơn hoặc thấp hơn mức giá khởi điểm do Ban tổ chức đấu thầu nêu trên.

Trong điều kiện bình thường, không có biến động đặc biệt thì mức dự kiến giá hợp đồng mỗi năm tăng 10%  căn cứ theo giá trúng thầu, được thể hiện bằng phụ lục hợp đồng vào đầu tháng 1 hằng năm.

 1. Qui định chung:

            * Đối với nhà xe:

1) Phí giữ xe: Thực hiện theo Qui định về thu phí trông giữ xe đạp, xe máy trên địa bàn thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định:

LOẠI XE ĐƠN VỊ TÍNH NGÀY ĐÊM CẢ NGÀY

VÀ ĐÊM

Xe đạp/ xe đạp điện Đồng/xe/lượt 2.000 3.000 5.000
Xe máy (xe số và xe tay ga) Đồng/xe/lượt 3.000 5.000 7.000

2)  Phải có bảng niêm yết giá trông giữ xe công khai;

3) Phải trang bị tối thiểu 02 bình cứu hỏa tại nhà gửi xe sinh viên;

4) Phải trông giữ xe theo thời gian biểu sinh viên học tập;

5) Không được sử dụng, buôn bán, tàng trữ bia, rượu và các chất gây nghiện. khác.

 1. Hiện trạng mặt bằng nhà xe, thời gian biểu của học sinh:

– Nhà xe HSSV: Diện tích nhà xe:  2m (chiều ngang) x 30m (chiều dài) có mái che.

– Thời gian học: Hai buổi/ngày. Buổi sáng từ 6g45’  đến 11g45; buổi chiều từ 12g45’ đến 17g45’. Thứ bảy, chủ nhật phụ thuộc theo các lớp ngắn hạn …

 1. Phương thức xét chọn đơn vị trúng thầu: Chỉ xét thầu đối với những đơn vị đủ điều kiện. Bỏ thầu bằng phiếu kín (giá dự thầu được ghi vào phiếu tham gia đấu thầu hợp lệ, bỏ vào phong bì dán kín, niêm phong và nộp cho Ban tổ chức đấu thầu trước khi mở thầu), mở thầu công khai. Ban tổ chức đấu thầu công bố kết quả trúng thầu ngay sau khi hội ý chọn được nhà thầu.

                 Phương thức chọn đơn vị trúng thầu:

       Đơn vị có đủ các giấy tờ quy định và có giá thầu cao nhất. Trường hợp các đơn vị trúng thầu cùng giá và đủ các điều kiện thì ưu tiên cho đơn vị có nhiều kinh nghiệm, phương án khai thác dịch vụ phù hợp và có nhiều thời gian hoạt động trông xe trong trường học.

 1. Sau khi hoàn tất đấu thầu:

+ Đối với các nhà thầu không trúng thầu sẽ gặp bộ phận tài vụ để nhận lại số tiền bảo đảm dự thầu (3 triệu) đã đóng. Số tiền này không được hoàn lại nếu có nhà thầu vi phạm về hồ sơ  dự thầu, hoặc cạnh tranh thiếu công bằng.

+ Đối với đơn vị trúng thầu, ngay khi ký hợp đồng nhà trường sẽ trả lại số tiền bảo đảm dự thầu (3 triệu đồng) đã đóng và thực hiện theo các điều khoản ghi trong hợp đồng. Số tiền này sẽ không được hoàn lại nếu nhà thầu vi phạm về hồ sơ  dự thầu, cạnh tranh thiếu công bằng hoặc không thực hiện ký hợp đồng. Sau khi trúng thầu, nếu vì bất kỳ lý do gì nhà thầu không tiến hành ký hợp đồng thì phải chịu mất số tiền bảo đảm dự thầu (3 triệu đồng) này. Ngược lại, nếu vì bất kỳ lý do gì nhà trường không tiến hành ký hợp đồng thì phải trả lại số tiền bảo đảm dự thầu (3 triệu đồng) của nhà thầu đã đóng, đồng thời phải trả bồi thường thêm cho nhà thầu một số tiền bằng với số tiền bảo đảm dự thầu (3 triệu đồng).

Trân trọng kính báo!

 

Nơi nhận:

– Hiệu trưởng để báo cáo;

– Bảng thông báo, Website trường;

– Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Thị Lụa