Thông báo tuyển sinh trình độ trình độ Cao đẳng hệ Liên thông năm 2024

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-CĐYT&TBVĐ ngày 18/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức về việc ban hành Phương án tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức năm 2024.

Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức tuyển sinh đào tạo trình độ Cao đẳng hệ Liên thông năm 2024 như sau: Xem chi tiết.

  1. Ngành/nghề và thời gian đào tạo:

– Ngành/nghề đào tạo: Kỹ thuật Thiết bị Điện tử y tế

– Thời gian đào tạo: 14 tháng

  1. Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
  2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển Tải về./.