Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng chính quy và Phương án tuyển sinh năm 2024

 

Căn cứ Thông tư 05/2021/TT-BLĐTB&XH ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ Thông tư 05/2021/TT-BLĐTB&XH ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-VĐ ngày 26/01/2022 của Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức;

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh năm 2024 của trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức, tại phiên họp ngày 09/01/2024.

Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức ban hành:

  1. Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng chính quy năm 2024: Chi tiết như sau
  2. Phương án tuyển sinh năm 2024 của Trường: Chi tiết như sau
  3. Tải mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển Cao đẳng chính quy: Tại đây./.