Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp/ Cao đẳng hệ liên thông năm 2023

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-CĐYT&TBVĐ ngày 23/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức về việc ban hành Phương án tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức năm 2023.

Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức tuyển sinh đào tạo Liên thông Trung cấp và Liên thông Cao đẳng năm 2023 như sau:

1. Ngành/nghề và thời gian đào tạo:

– Liên thông trình độ trung cấp: Kỹ thuật thiết bị Điện tử Y tế – 4,5 tháng

– Liên thông trình độ cao đẳng: Kỹ thuật thiết bị Điện tử Y tế – 01 năm

2. Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

4. Đối tượng tuyển sinh:

– Đối với liên thông trình độ trung cấp: Những người đã tốt nghiệp công nhân kỹ thuật, trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

– Đối với liên thông trình độ cao đẳng: Những người đã tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và cao đẳng nghề.

Ghi chú: Với những người tốt nghiệp khác ngành căn cứ vào bảng điểm sẽ được bố trí học bổ sung các môn học cho phù hợp với chương trình đào tạo.

5. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh toàn quốc

6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/4/2023

7. Khai giảng và học theo thời khóa biểu dự kiến:

– Liên thông trình độ trung cấp: 11/5/2023

– Liên thông trình độ cao đẳng: 21/12/2023

Thông báo tuyển sinh chi tiết tại đây

Tải Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây