Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo liên tục “Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế” – K9

Căn cứ Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-CĐTTB ngày 03/4/2018 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế (nay là Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức) về việc ban hành chương trình đào tạo Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị Y tế;

Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức thông báo tuyển sinh khóa đào tạo, Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

trang thiết bị Y tế như sau:

  1. Thời gian đào tạo: 17 tuần (Học tối thứ sáu, cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật)
  2. Hình thức đào tạo: Học tập trung
  3. Đối tượng tuyển sinh:
  • Cán bộ, kỹ thuật viên làm việc tại các bệnh viện và cơ sở trang thiết bị y tế;
  • Người hành nghề kinh doanh trang thiết bị y tế;
  • Người học có nhu cầu.
  1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh toàn quốc
  2. Khai giảng: 17h00 Ngày 11/5/2023

Thông báo tuyển sinh chi tiết Tại đây