Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo liên tục “Phân loại trang thiết bị y tế” – K40

Nhằm cung cấp cho học viên phương pháp và năng lực cần thiết về phân loại, phân nhóm trang thiết bị y tế (TTBYT) để áp dụng trong triển khai thực hiện Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc và đạo đức nghề nghiệp cho các đơn vị quản lý trang thiết bị y tế, các doanh nghiệp sản xuất, mua bán trang thiết bị y tế bao gồm các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cá nhân có nhu cầu về kiến thức phân loại trang thiết bị y tế và các vấn đề liên quan Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức tổ chức tuyển sinh, đào tạo thường xuyên khóa học “Phân loại trang thiết bị y tế” – K40, chi tiết như sau: