Thông báo tuyển sinh khoá học ngắn hạn Phân loại trang thiết bị y tế và khoá Cập nhật kiến thức phân loại TTBYT - Tại Tp.Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị Y tế thông báo tuyển sinh khoá học ngắn hạn PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ và khoá CẬP NHẬT KIẾN THỨC PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ căn cứ theo NĐ 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia khoá học vui lòng liên hệ trực tiếp:
Phòng Đào tạo: 024.3576.0370
Vương Diện: 09.3366.8284