Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt – K56”

Nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cho người hành nghề trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ kính thuốc, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh kính thuốc trên cả nước hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức tổ chức tuyển sinh, đào tạo thường xuyên về Kỹ thuật thiết bị y tế lớp “Thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt – K56”, Chi tiết tại đây./.