Thông báo trúng tuyển hệ cao đẳng chính quy năm 2024 – đợt 1

Quyết định số 140/QĐ-CĐYT&TBVĐ ngày 25/6/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức về việc công nhận thí sinh trúng tuyển các ngành đào tạo Cao đẳng chính quy năm 2024 (đợt 1).
Công nhận các thí sinh trúng tuyển, số lượng thí sinh từng ngành chi tiết như sau: Xem chi tiết./.