Thông báo trúng tuyển hệ cao đẳng chính quy năm 2022 – đợt 2

Quyết định số 210/QĐ-CĐYT&TBVĐ của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức về việc công nhận thí sinh trúng tuyển các ngành đào tạo Cao đẳng chính quy năm 2023 (đợt 1)

Công nhận các thí sinh trúng tuyển, số lượng thí sinh từng ngành chi tiết như sau: