Thông báo nghỉ lễ Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2022

Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 216/QĐ-VĐ ngày 26/01/2022 của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức và Thông báo ngày 05/4/2022 của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về thời gian làm việc mùa hè, trực chuyên môn, bảo vệ trong ngày nghỉ giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ Lễ 30/4-01/5/2022.

Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên về thời gian nghỉ lễ ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2022 như sau:

  • Được nghỉ 04 ngày, từ thứ Bảy ngày 30/4/2022 đến hết thứ Ba, ngày 03/5/2022.
  • Thứ Tư, ngày 04/5/2022 tất cả học sinh, sinh viên trở lại trường học tập bình thường theo lịch.

Trong thời gian nghỉ Lễ, tất cả học sinh, sinh viên đề cao việc phòng chống dịch COVID-19 và nghiêm túc thực hiện, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, quy định nhà nước, địa phương trong thời gian nghỉ lễ đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, quản lý tài sản, phòng cháy chữa cháy (đối với học sinh, sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá nhà trường).

Các Phòng, Bộ môn triển khai thông báo nội dung trên đến tất cả các cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên được biết và thực hiện./.

Trân trọng cảm ơn!