Thông báo nghỉ lễ ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2024

 

Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14; Quyết định số 216/QĐ-VĐ ngày 26/01/2022 của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức; Thông báo số 1456/TB-VĐ ngày 19/4/2024 của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về trực chuyên môn, bảo vệ trong ngày nghỉ Lễ 30/4-01/5/2024;

Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức thông báo đến toàn thể sinh viên, học viên về thời gian nghỉ Lễ 30/4-01/5/2024 như sau:

  • Được nghỉ 05 ngày (từ thứ Bảy, ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư, ngày 01/5/2024).
  • Thứ Năm, ngày 02/5/2024 các lớp học tập theo Thời khóa biểu.

Chi tiết thông báo: Xem tại đây.