Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán đón Xuân Giáp Thìn năm 2024

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 20/11/2019; Quyết định số 216/QĐ-VĐ ngày 26/01/2022 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức;

Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo năm học 2023 – 2024.

Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức thông báo đến toàn thể sinh viên về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2024 cụ thể như sau:

  • Đối với lớp Liên thông cao đẳng: Được nghỉ đón Xuân Giáp Thìn từ ngày 29/01/2024 đến hết ngày 29/02/2024;
  • Đối với các lớp Cao đẳng chính quy nhóm ngành kỹ thuật Khóa 47, 48, 49 và nhóm ngành sức khỏe Khóa 01, 02: Được nghỉ đón Xuân Giáp Thìn từ ngày 05/02/2024 đến hết ngày 25/02/2024.

Đề nghị sinh viên, học viên thực hiện nghiêm túc thông báo trên.

Trân trọng./.

Chi tiết thông báo Xem tại đây.