Quyết định về việc tổ chức lại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế trực thuộc thành Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế