Kế hoạch đào tạo năm 2018 - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT Ngành/nghề đào tạo Thời gian học Dự kiến khai giảng Đối tượng nhập học
 

1

Cao đẳng chính quy các ngành, nghề:

–   Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

–   Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế

–   Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

–   Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế

03 năm Đợt 1: T9/2018

Đợt 2: T11/2018

–  Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
2 Liên thông trung cấp kỹ thuật thiết bị y tế 04 tháng Đợt 1: 07/5/2018

Đợt 2: Tháng 10/2018

–  Học sinh tốt nghiệp bổ túc văn hóa hệ vừa làm vừa học

–  Người tốt nghiệp Công nhân kỹ thuật

–  Người tốt nghiệp trung cấp và trung cấp nghề

3 Liên thông cao đẳng kỹ thuật thiết bị y tế 01     năm Tháng 10/2018 –  Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp; Cao đẳng nghề các ngành khác.
4 Liên thông Đại học Bách Khoa ngành Kỹ thuật y sinh 02 năm Đợt thi 1: 27,28/10/2018 –  Người đã tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề;

–  Người đã tốt nghiệp đại học.

5 Chứng chỉ: Thiết bị đo kiểm, chẩnđoán tật khúc xạ mắt 02 tháng (Học tập trung)

3,5 tháng (Học cuối tuần)

15/5/2018

18/6/2018

–   Dành cho người có nhu cầu mở cửa hàng kinh doanh và làm việc trong các cửa hàng kính thuốc
6 Chứng chỉ: Bồi dưỡng kiến thức trang thiết bị y tế

 

01 tháng

(Học các buổi tối)

Tháng 7/2018 tại HàNội & TP Hồ Chí Minh  

–   Người có nhu cầu mua bán, sản xuất… trang thiết bị y tế

 

7 Chứng chỉ: Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế 03 tháng (Học tập trung)

4,5 tháng (Học cuối tuần)

Tháng 8/2018 –   Người có nhu cầu nâng cao kỹ thuật chuyên môn về trang thiết bị y tế
8 Chứng chỉ: Phân loại trang thiết bịy tế 04 ngày Tháng 7/2018 tại HàNội & TP Hồ Chí Minh

 

–   Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật, y, dược làm việc trong lĩnh vực trang thiết bị y tế, quản lý trang thiết bị y tế tại cơ sở

Mọi chi tiết về điều kiện học tập mời tham khảo trên website: http://www.caodangyvietduc.edu.vn  của trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị y tế

hoặc Phòng Đào tạo, điện thoại : 024-35760370, email: phongdaotaocdkttbyt@gmail.com.