Công khai Điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức

Tại trụ sở chính: Số 1 ngõ 89 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội và địa điểm đào tạo: Số 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Các ngành/ nghề mới: 

  1. Điều dưỡng:  ĐK đảm bảo ĐKGDNN-Điều dưỡng
  2. Kỹ thuật hình ảnh y học: ĐK đảm bảo ĐKGDNN-KT hình ảnh y học
  3. Kỹ thuật phục hồi chức năng: ĐK đảm bảo ĐKGDNN-KT phục hồi chức năng
  4. Kỹ thuật xét nghiệm y học: ĐK đảm bảo ĐKGDNN-KT xét nghiệm y học