Thông báo nhà trường

Thông báo về việc công khai chương trình đào tạo khối ngành sức khỏe

Thực hiện thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Quy định về Điều lệ trường cao đẳng, Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức (Trường CĐYT&TBVĐ), công bố công khai các chương trình đào tạo đến các bên liên quan trong và ngoài Trường CĐYT&TBVĐ.

Các chương trình bao gồm: 
1. Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật Phục hồi chức năng: Chi tiết tại đây 
2. Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật Hình ảnh Y học: Chi tiết tại đây
3. Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Chi tiết tại đây
4. Chương trình đào tạo nghề Điều dưỡng: Chi tiết tại đây
 
 
 

Tin liên quan