Lễ công bố thành lập Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức

Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được thành lập trên cơ sở tiếp nhận và tổ chức lại Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị Y tế theo quyết định số 1211/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Quyết định số 5854/QĐ – BYT ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế. Ngày 30/3/2022, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức.

Thời gian: Từ 08:30 – 10:10 ngày 30/3/2022 (Thứ Tư)

Địa điểm: Hội trường Tôn Thất Tùng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức