Kế hoạch vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2023

Với mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức và giá trị nhân văn cao cả của phong trào Hiến máu tình nguyện. Đồng thời lan tỏa thông điệp: Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc ta “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”; Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức xây dựng “Kế hoạch vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2023”, cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch hiến máu tình nguyện 2023