Lễ ký kết hợp tác Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội – Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam 

Ngày 29 tháng 8 năm 2019, đoàn Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội – Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam  đã sang thăm, làm việc và ký thỏa thuận hợp tác với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế – Bộ Y tế

Tham dự lễ ký kết bao gồm:

Về phía Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội:

  1. TS. Đinh Thị Mai Thanh, Hiệu Trưởng
  2. Nguyễn Hải Đăng, Phó Hiệu Trưởng
  3. TS. Đồng Văn Quyền, Đồng Trưởng Khoa Công nghệ sinh học Nông Y Dược
  4. Nguyễn Quang Huy, Điều phối Ngành Khoa học và Công nghệ Y Khoa
  5. Dương Quang Hà, giảng viên
  6. Đỗ Thị Thùy Trang, Phòng Hợp tác Quốc tế
  7. Trần Hồng Kháng, Phòng Marketing và Truyền thông

Về phía trường Cao đẳng kỹ thuật Trang thiết bị y tế:

  1. Th.S Nguyễn Hữu Tư, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường
  2. TS. Nguyễn Thị Lụa, Phó Hiệu trưởng

Các thầy, Cô là Trưởng, phó Phòng Khoa chuyên môn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai trường đã cùng giới thiệu tổng quan về nhà trường như đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, đồng thời trao đổi thông tin về các hoạt động của hai trường, về những định hướng mà hai trường sẽ hợp tác.

Với mong muốn thúc đẩy việc hợp tác giữa hai Bên trong các hoạt động nghiên cứu và đào tạo, lãnh đạo hai trường đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác.

Trong nội dung bản thỏa thuận, hai bên đã nhất trí thúc đẩy các hoạt động hợp tác sau đây dựa trên các nhu cầu của mình về nghiên cứu và đào tạo, cụ thể như: Trao đổi cán bộ và học giả (giáo sư, giảng viên, nghiên cứu viên) tham gia vào các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, hướng dẫn thực tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp cho sinh viên của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; Trao đổi và chia sẻ khai thác trang thiết bị phục vụ mục đích giảng dạy và nghiên cứu khoa học (phòng học, phòng thí nghiệm); Phối hợp triển khai chương trình tham quan học tập và thực tập cho sinh viên của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế; Phối hợp tổ chức các sự kiện khoa học (seminar, hội thảo, hội nghị), các sự kiện quảng bá của hai Bên, các dự án nghiên cứu chung; Chia sẻ và sử dụng logo, tên của hai Bên trên website, các văn bản hợp tác chính thức của hai Bên và các ấn phẩm liên quan đến hoạt động hợp tác và quảng bá của hai Bên; Chia sẻ mạng lưới của hai Bên và thúc đẩy kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai Bên với các trường Đại học – Viện nghiên cứu của Pháp và các nước khác thông qua các chương trình hợp tác đào tạo và nghiên cứu song phương hoặc đa phương ở nhiều cấp độ khác nhau.

Hình ảnh tại buổi làm viêc: