Hội nghị viên chức, người lao động tổng kết công tác năm học 2020 – 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường ban hành ngày 25/07/2016.

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị y tế long trọng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động tổng kết công tác năm học 2020 – 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

Tham dự Hội nghị gồm có:

Về phía Đảng ủy, Ban giám hiệu:

+ Đồng chí Nguyễn Hữu Tư –Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường;

Về phía Công đoàn:

+ Đồng chí Quản Đức Tuyến – Chủ tịch Công đoàn trường;

Cùng toàn thể viên chức, người lao động trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế.

Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm học 2020-2021, chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề ra phương hướng, hoạt động của toàn trường trong năm học tới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhà trường tổng kết các hoạt động chính năm học 2020-2021; xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo tổng kết năm học 2020- 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Trong năm học 2020-2021, dịch bệnh Covid với diễn biến phức tạp đã tác động, ảnh hưởng gây ra những xáo trộn đến mọi hoạt động của nhà trường. Tuy còn một số hạn chế cần khắc phục, nhưng về cơ bản, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm vẫn đảm bảo và đã thực hiện tốt kế hoạch công tác đề ra.

Vì sự phát triển nhà trường, vì uy tín của trường trong ngành Y tế, với mong muốn hoạt động nhà trường thực sự chất lượng, thực sự hiệu quả; tiếp nối những kết quả đã đạt được trong năm học 2020-2021, khắc phục khó khăn, các Phòng, Khoa, Bộ môn, trung tâm; toàn thể VC và NLĐ cần tâm huyết với với nghề nghiệp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022.
Các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 như sau:

I. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Nghiên cứu, xây dựng bổ sung một số quy định liên quan trực tiếp tới công tác đào tạo và giảng viên giảng dạy đảm bảo nâng cao được công tác quản lý đào tạo trong toàn trường. Xây dựng các quy trình cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công việc và xác định rõ tiến độ cần thực hiện cho mỗi công việc.

Tiếp tục xây dựng các quy trình, văn bản. Rà soát xây dựng các tiêu chí đánh giá đảm bảo chất lượng đào tạo và tự kiểm định chương trình đào tạo đúng quy định.

Tiếp tục phối hợp với Trung tâm y tế quốc gia Nhật Bản NCGM trong hoạt động đào tạo trực tuyến theo chương trình nâng cao chất lượng quản lý TTBYT ngoài Nhật Bản về kiểm định chất lượng TTBYT. Xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn theo nội dung đã được chuyển giao, phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam.

Liên kết với các đơn vị, tìm kiếm thông tin để mở thêm các lớp ngắn hạn tăng nguồn thu, tạo việc làm cho cán bộ, giảng viên, người lao động trong nhà trường. Dự kiến tuyển sinh thêm các lớp về PLTTBYT, kính thuốc, Liên thông cao đẳng và các lớp Vận hành, bảo dưỡng thiết bị y tế, các lớp về đảm bảo an toàn thiết bị y tế, cũng như một số lớp đào tạo theo địa chỉ.

Xây dựng kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT và tài liệu đào tạo trong toàn trường. Phấn đấu hoàn thành 100% đúng kế hoạch. Theo dõi, giám sát thường xuyên việc biên soạn, chỉnh sửa tài liệu học tập theo CTĐT, Phấn đấu đạt 90% môn học, mô đun có giáo trình giảng dạy.

Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp cho năm học 2021-2022.

Tìm kiếm các cơ sở thực tập, các khoá học phù hợp nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên định hướng theo chiến lược đào tạo giảng viên của nhà trường cả về thực tiễn nghề nghiệp, phương pháp giảng dạy, áp dụng khoa học công nghệ mới cũng như các công cụ giảng dạy trực tuyến, kiểm tra trực tuyến.

Xây dựng các kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đạo tạo chính quy, liên thông, kế hoạch hội giảng, hội thi tay nghề của sinh viên.
Thực hiện công khai các nội dung trong lĩnh vực đào tạo theo quy định.
II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

Kiện toàn bộ máy, nhân sự theo Đề án sáp nhập Trường vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để thành lập Trường Cao đẳng Y tế và thiết bị Việt Đức.

Hoàn thiện hoàn thiện các quy định, quy trình trong các hoạt động quản lý của Trường trong năm học 2021-2022.Thực hiện công tác xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo Trường, chức danh lãnh đạo cấp Phòng, Khoa và tương đương giai đoạn 2021-2026 sau khi thành lập Trường Cao đẳng Y tế và thiết bị Việt Đức.

Hoàn thành công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo hướng dẫn.

Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động; công tác thi đua khen thưởng và xử lý vi phạm trong năm học 2020-2021; Sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022.

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định về chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động như: tiền lương, giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi, chế độ phép năm; Bảo hiểm; khám sức khỏe định kỳ v.v.

Thực hiện tốt công tác quản lý, lưu trữ, cập nhật bổ sung hồ sơ viên chức, người lao động theo đúng quy định và sẵn sàng bàn giao sau khi thành lập Trường Cao đẳng Y tế và thiết bị Việt Đức.

Thực hiện kịp thời, đầy đủ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, tích cực cải tiến các quy trình biểu mẫu đơn giản hóa các thủ tục trong công tác tổ chức cán bộ. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhân lực, lưu trữ tài liệu hồ sơ.

Tiếp tục triển khai, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải đáp các ý kiến, kiến nghị về công tác cán bộ, xây dựng nội bộ đoàn kết ổn định.

Tiếp tục quán triệt triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, chỉ đạo của Bộ Y tế, của Đảng ủy Ban giám hiệu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Chủ động tiếp nhận các thông tin phản ánh về các vấn đề phức tạp, nhậy cảm liên quan đến công tác chính trị tư tưởng. Đấu tranh với những biểu hiện nhận thức sai trái, xuyên tạc về chế độ, những biểu hiện của cán bộ, viên chức có dấu hiệu sai phạm, gây mất đoàn kết nội bộ.

Thực hiện tốt công tác y tế trường học:
– Chủ động triển khai kế hoạch y tế trường học năm 2021-2022, kế hoạch phòng chống dịch bệnh hằng năm nhằm phòng, chống các dịch theo mùa;

– Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát về phòng, chống dịch bệnh nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh đối với công chức, viên chức, người lao động và sinh viên;

– Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn đối với cán bộ làm công tác y tế trường học để đáp ứng nhiệm vụ công tác;

– Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với sinh viên; quản lý hồ sơ sức khỏe, ghi chép, lưu trữ sổ sách y tế theo quy định;

– Phối kết hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế quận, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội để nắm bắt tình hình về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch.

III. CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

Lập kế hoạch cho hoạt động bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, đảm bảo cơ sở vật chất; phục vụ cho giảng dạy, học tập và công tác của CBVC NLĐ trong trường.

Xây dựng, bổ sung CSVC, các phương tiện và trang thiết bị nhằm đáp ứng tốt việc phục vụ công tác dạy- học.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả CSVC của nhà trường; Phát huy tối đa hiệu quả sử dụng các CSVC, trang thiết bị, quản lý tốt CSVC hiện có đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra để có biện pháp sữa chữa kip thời;
Thực hành tiết kiệm điện nước, chống lãng phí…

Làm tốt công tác chuẩn bị, khánh tiết, đảm bảo CSVC cho Lễ – Hội và các hoạt động trong nhà trường.

Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ; thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, tổng hợp và ban hành văn bản về các thủ tục hành chính (quy trình) trong các lĩnh vực công tác của Trường;

Quản lý, chỉ đạo công tác lao động, vệ sinh môi trường trong toàn trường; xây dựng cảnh quan môi trường trong khuôn viên trường; tham gia phòng ngừa, xử lý dịch bệnh; tham gia phòng chống thiên tai, bão lụt;

Quản lý toàn bộ sinh hoạt tại ký túc xá. Xây dựng Ký túc xá Văn hoá; chăm lo phục vụ đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên thuộc các hệ đào tạo ở nội trú;

Giữ gìn an ninh, trật tự; phối hợp cùng các lực lượng Công an, Bảo vệ phòng chống các tệ nạn xã hội.
Thực hiện nghiêm túc công tác bảo mật trong toàn trường.
III. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

Đẩy mạnh các hoạt động thu từ các nguồn để đảm bảo hoạt động toàn trường và tăng thu nhập cho CCVCNLĐ.

Bảo đảm thanh toán đầy đủ lương, bảo hiểm, các loại phụ cấp theo lương theo đúng chế độ và các khoản thu nhập khác cho CCVCNLĐ kịp thời, đúng tiến độ.

Quán triệt quan điểm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, hạn chế những nhiệm vụ không cần thiết, không cấp bách, ưu tiên kinh phí chi cho nhiệm vụ chuyên môn.

Phân công rõ nhiệm vụ trách nhiệm của cá nhân đối với tài sản, trang thiết bị được cấp đảm bảo giữ gìn và sử dụng hiệu quả trong công việc.

Phân công cán bộ đảm nhiệm từng phần hành kế toán đối với phần mềm kế toán, phần mềm thu học phí và TSCD hữu hình của trường, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác thu, chi và thanh quyết toán kịp thời chính xác các khóa
học chính quy, ngắn hạn, các khóa đào tạo liên kết, các chương trình đào tạo, xây dựng
tài liệu; thanh toán chế độ cho giáo viên cho giáo viên.

Thực hiện công tác đấu thầu mua sắm, sửa chữa TSCĐ, quản lý TSCĐ, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm; thực hiện các chế độ chính sách, quyền lợi cho CCVCNLĐ.

Hoàn thiện quy trình, hướng dẫn về thanh toán trong công tác chuyên môn.
Xây dựng, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ và xây dựng dự toán định mức thu học phí khi trường thực hiện tự chủ.

IV. TRUNG TÂM DỊCH VỤ

Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.
Xây dựng kế hoạch hoạt động của trung tâm, đẩy mạnh các dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác theo nhu cầu xã hội.
Đào tạo cán bộ kiểm định trang thiết bị y tế. Hoàn thành thủ tục đăng ký và triển khai dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế theo quy định của Bộ Y tế.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

* Công đoàn

Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng và của tổ chức công đoàn. Tiếp tục Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vận động đoàn viên công đoàn tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế.

Tuyên truyền cán bộ đoàn viên CĐ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo an toàn sức khỏe, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của công đoàn viên, tích cực tổ chức các hoạt động nhân đạo, xã hội do Công đoàn Y tế Việt Nam phát động, chăm lo giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt …

Tích cực phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, phong trào thi đua “giỏi việc trường, đảm việc nhà”; các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính chất xã hội khác do Nhà trường và Công đoàn Y tế Việt Nam phát động, Tổ chức sinh nhật cho các đoàn viên theo quý.

Thực hiện chăm lo tết cho các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng quà cho tứ thân phụ mẫu trên 80 tuổi hoặc ốm đau dài ngày nhân dịp tết Nguyên Đán 2022.

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động”; tổ chức thăm quan nghỉ mát cho đoàn viên công đoàn.

Tổ chức tổng kết các phong trào thi đua, bình xét, đánh giá và phân loại CĐV năm học 2021-2022.

Tuyên truyền vận động cán bộ đoàn viên công đoàn tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị, thực hiện các quy chế công khai, dân chủ, bảo đảm quyền và trách nhiệm của công đoàn viên và người lao động, tham gia các hoạt động xã hội của công đoàn.

* Đoàn thanh niên

Phổ biến rộng rãi các thông tin về hoạt động đoàn và phong trào đoàn thanh niên tới từng đoàn viên thanh niên thuộc các chi đoàn giáo viên và sinh viên.

Thực hiện tốt nhiệm vụ cố vấn học tập, tư vấn cho sinh viên những vấn đề vướng mắc trong thực tế học tập và sinh hoạt chi đoàn.

Tổ chức thành công hoạt động chào đón Tân sinh viên các hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn 26/03; ngày sinh nhật bác 19/05; đại hội đoàn nhiệm kỳ 2022- 2023 và một số hoạt động do Quận đoàn phát động; Tổ chức, thực hiện tốt phong trào hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng ngày 20/10; 20/11.

Thực hiện chương trình tình nguyện gắn với các hoạt động lớn của Nhà trường

Tiếp tục hoàn thiện và cập nhật thường xuyên mọi thông tin về phong trào hoạt động lên trang web và fanpage của Đoàn Thanh niên trường.

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ của đất nước: Ngày phụ nữ Việt Nam, ngày nhà giáo Việt Nam, ngày Thương binh liệt sỹ, ngày thành lập Đoàn (26/03); Ngày sinh nhật bác (19/05) …

Trên đây là kết quả các mặt hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế trong năm học 2020-2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm học 2021-2022.

Với quyết tâm khắc phục những hạn chế, khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022, mục tiêu đưa nhà trường phát triển ngày một toàn diện, nâng cao uy tín nhà trường trong ngành Y tế, đưa hoạt động nhà trường nên tầm cao mới thực sự chất lượng, thực sự hiệu quả, toàn thể các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm; viên chức và người lao động cần nâng cao tinh thần đoàn kết, trách trách nhiệm, tâm huyết với với nghề nghiệp, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cô Lê Thị Hà –  Trưởng Ban thanh tra nhân dân Báo cáo công tác thanh tra

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhận danh hiệu thi đua LĐTT  năm học 2020 -2021

Đồng chí Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trao danh hiệu thi đua Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho cán bộ, giáo viên  năm học 2020 -2021

Đồng chí Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trao danh hiệu thi đua LĐTT  cho cán bộ, giáo viên  năm học 2020 -2021