Hội nghị Phổ biến văn bản, tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Những năm qua, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (gọi tắt là ISO 9001:2015) đã được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chú trọng thực hiện và đem lại nhiều kết quả tích cực. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng thực hiện công việc tại Bệnh viện, góp phần cải thiện tình trạng quá tải, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang đến sự hài lòng cho người bệnh. Thực hiện Kế hoạch 1215/KH-VĐ ngày 27/5/2022 của Giám đốc Bệnh viện về việc xây dựng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức (gọi tắt là CĐYT&TBVĐ); ngày 26/12/2022, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký ban hành Quyết định số 173/QĐ-CĐYT&TBVĐ về việc Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 tại Trường.

Ngày 21/02/2023, Trường CĐYT&TBVĐ đã tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản, tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tới toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên và người lao động của Nhà trường.

Các cán bộ, giảng viên nhà trường tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khánh – Hiệu trưởng nhà trường, ThS. Nguyễn Hữu Tư – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Đại diện Lãnh đạo của các Phòng/ Bộ môn, và các cán bộ được giao xây dựng, triển khai các văn bản, tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thuộc Trường.

PGS.TS.BS. Nguyễn Mạnh Khánh – Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, PGS.TS.BS. Nguyễn Mạnh Khánh – Trưởng ban chỉ đạo xây dựng và vận hành hệ thống QLCL của nhà trường cho biết: Trong thời gian qua Trường đã tập trung chỉ đạo triển khai việc xây dựng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các Phòng, Bộ môn thuộc Trường. Tính đến thời điểm hiện tại toàn trường (có 10 đơn vị) đã xây dựng được 41 văn bản, tài liệu theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Nhìn chung về chất lượng các quy trình cơ bản đảm bảo được ba yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO là: rõ trách nhiệm của từng người, rõ thời gian giải quyết từng việc, rõ trình tự thực hiện từng bước. Để đạt được kết quả trên, cần ghi nhận sự cố gắng của các thầy cô, sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện đã giúp nhà trường trong việc xây dựng hệ thống QLCL. Đồng thời, cũng thẳng thắng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện và nêu ra những nhiệm vụ cần thiết để khắc phục những tồn tại và hạn chế trên.

Tại Hội nghị lần này, Đại diện 03 phòng chức năng đã phổ biến văn bản, tài liệu của hệ thống và phổ biến văn bản, tài liệu của 03 phòng. Thông qua hội nghị giúp cho cán bộ, giảng viên của trường hiểu rõ các yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Việc xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 là một trong những giải pháp hữu hiệu và ít tốn kém nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, cải thiện chất lượng các dịch vụ đào tạo trong nhà trường.