Hội nghị CC, VC, NLĐ – Tổng kết năm học 2018 – 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 19/01/2015 nghị định về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế ban hành ngày 25/07/2016;

Thực hiện Hướng dẫn số 800/HD- BYT-CĐYT ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam về Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị cán bộ Công chức viên chức và hoạt động của ban Thanh tra nhân dân tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Hôm nay, ngày 18 tháng 9 năm 2019 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế đã long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động nhằm tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị:

– Thầy Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường

– Thầy Nguyễn Hải Hà – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường

– Cô Nguyễn Thị Lụa – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường

Cùng toàn thể các đồng chí là cán bộ, viên chức và người lao động của nhà trường.

Đồng chí Quản Đức Tuyến- Phó chủ tịch công đoàn trường, Trưởng phòng TCCB giới thiệu đại biểu, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký
Thầy Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo tổng kết công tác năm học và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020

Năm học 2018-2019, hoạt động của nhà trường tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và hiệu quả, các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đã từng bước đi vào nề nếp, hoàn thành nhiều kế hoạch, dự án, tuy một số công việc còn tồn tại hạn chế nhưng về cơ bản các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm đã thực hiện tốt kế hoạch công tác đề ra.

Để tiếp nối những kết quả đã đạt được trong năm học 2018-2019, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020, với mục tiêu đưa nhà trường phát triển ngày một toàn diện, nâng cao vị thế, uy tín nhà trường trong ngành y tế, đưa hoạt động nhà trường nên một tầm cao mới thực sự chất lượng, thực sự hiệu quả, toàn thể các phòng, khoa, trung tâm; công chức, viên chức và người lao động nhà trường cần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần trách trách nhiệm, tâm huyết với với nghề nghiệp. Trong học năm học 2019-2020, nhà trường đề ra phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

  1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phấn đấu của nhà trường năm học 2019- 2020
  2. Phấn đấu hoàn hành xuất sắc chương trình kế hạch mà Bộ y tế giao cho năm học 2019-2020.
  3. Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng và công tác khác theo quy định của ngành và địa phương.
  4. Nhiệm vụ chuyên môn
  5. Công tác Đào tạo

– Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm định chất lượng, tiến hành tự đánh giá chất lượng năm học 2019-2020.

– Đẩy mạnh công tác biên soạn tài liệu giáo trình, phấn đấu hoàn thành 100% giáo trình cho các môn học, mô đun. Tiến hành rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo theo hướng cập nhật khoa học công nghệ mới trong lĩnh vực trang thiết bị y tế.

– Thí điểm xây dựng chương trình đào tạo quản lý trang thiết bị và những chương trình ngắn hạn khác theo nhu cầu xã hội. Hoàn thiện chương trình đào tạo lại cho chương trình phân loại trang thiết bị.

– Tiếp tục tăng cường công tác tuyển sinh chính quy và các lớp về PLTTBYT, kính thuốc và các lớp Vận hành, bảo dưỡng thiết bị y tế, cũng như một số lớp đào tạo theo địa chỉ.

– Duy trì quản lý tốt công tác đào tạo, thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

– Đẩy mạnh nâng cao chất lượng giảng viên, tăng cường đào tạo giáo viên tại cơ sở, phấn đấu 100% giảng  viên đi thực tập cơ sở theo quy định. Khuyến khích giảng viên làm nghiên cứu khoa học.

– Chú trọng công tác giáo viên chủ nhiệm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm đối với hoạt động của lớp.

– Hoàn thành các dự án theo nhiệm vụ được Tổng cục giáo dục nghề nghiệp giao.

– Mở rộng liên kết tới các doanh nghiệp, các cơ sở y tế, trường học khác để tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên được học tập thực tế, nâng cao trình độ, đồng thời tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

  1. Công tác tổ chức cán bộ

– Tiếp tục hoàn thiện các nội quy, quy định, quy trình đồng bộ trong các hoạt động quản lý của Trường trong năm học 2019-2020.

 Thực hiện công tác rà soát từng vị trí việc làm,

– Trình Đảng ủy, Ban giám hiệu phương án thực hiện các quy định về chuyển đổi hợp đồng lao động.

– Bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

 Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2019.

 Tiếp tục triển khai xây dựng và hoàn thiện Đề án vị trí việc làm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường được Bộ Y tế phê duyệt.

 Xây dựng  và Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2019, hướng dẫn chi tiết các đơn vị phân công bố trí công việc theo đúng vị trí việc làm.

 Rà soát, xây dựng phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

 Thực hiện tốt công tác đánh giá viên chức, người lao động; công tác thi đua khen thưởng và xử lý vi phạm trong năm học 2019-2020.

 Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định về chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động.

 Thực hiện tốt công tác quản lý, lưu trữ, cập nhật bổ sung hồ sơ viên chức, người lao động theo đúng quy định.

– Thực hiện tốt công tác Y tế trường học.

– Thực hiện kịp thời, đầy đủ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.

– Tiếp tục triển khai, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

– Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải đáp các ý kiến, kiến nghị về công tác cán bộ, xây dựng nội bộ đoàn kết ổn định.

– Tiếp tục quán triệt triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, chỉ đạo của Bộ Y tế, của Đảng ủy Ban giám hiệu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

–  Đấu tranh với những biểu hiện nhận thức sai trái, xuyên tạc về chế độ, những biểu hiện của cán bộ, viên chức có dấu hiệu sai phạm, gây mất đoàn kết nội bộ.

  1. Công tác tài chính

– Quy định rõ nhiệm vụ trách nhiệm của từng khoa phòng với TSCĐ mà khoa phòng quản lý, mở sổ sách theo dõi TSCĐ hoạt động, biến động để báo cáo kịp thời chính xác sự biến động tăng giảm hao mòn của TSCĐ.

– Thực hiện tốt công tác thanh lý tài sản theo quy định.

– Khai thác và quản lý tốt nguồn thu, kết hợp với việc tích cực tiết kiệm chi về kinh phí thường xuyên.

– Tiếp tục đảm bảo nguồn để chi việc tăng lương theo lộ trình các năm tiếp theo.

– Tích cực đầy mạnh hoạt động thu chi không sử dụng tiền mặt theo quy định.

– Đảm bảo chi các chế độ theo quy định trong chi tiêu nội bộ.

– Xây dựng và triển khai công tác thanh lý tài sản theo quy định.

– Ưu tiên kinh phí đề hoàn thiện giáo trình cho các mô đun, môn học, kinh phí cho nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác.

  1. Công tác Hành chính quản trị

– Hoàn thiện và triển khai các Quy định trong lĩnh vực hành chính, quản trị như: Quy định Quản lý tài sản, quy định quản lý KTX, quy định quản lý công nghệ thông tin… Xây dựng quy trình bảo dưỡng thiết như bảo dưỡng hàng ngày, bảo dưỡng định kỳ.

– Làm tốt công tác văn thư, văn bản; tổng hợp, thống kê, báo cáo các hoạt động các hoạt động của nhà trường;

– Phấn đấu chuyển văn bản hoàn toàn bằng điện tử, không sử dụng văn bản giấy. Kiểm soát tốt văn bản theo đúng quy định văn thư, lưu trữ đã ban hành.

– Quản lý, chỉ đạo công tác lao động, vệ sinh môi trường trong toàn trường.

– Làm tốt công tác lễ tân, khánh tiết, đón tiếp khách đảm bảo trang trọng, lịch sự , tiết kiệm.

– Đảm bảo công tác quản lý tài sản được an toàn, minh bạch, gắn trách nhiệm cá nhân quản lý với tài sản được giao. Thực hiện định kỳ công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo quy trình kỹ thuật.

  1. Trung tâm dịch vụ

Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Dịch vụ, tạo việc làm và tăng nguồn thu nhập cho cán bộ, giáo viên:

– Tăng cường các hoạt động  như bảo dưỡng, sửa chữa, kinh doanh, phân loại;

– Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện thêm các dịch vụ khác.

  1. Các hoạt động khác

6.1. Công đoàn:

– Tập trung phát động một số phong trào thi đua nhằm góp phần cùng chính quyền nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên và sinh viên.

– Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng để khen thưởng kịp thời.

– Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá, bình xét công đoàn viên một cách minh bạch, chính xác góp phần thực hiện tốt quy chế thi đua khen thưởng của nhà trường.

– Phối hợp với Đoàn thanh niên xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động thường niên của nhà trường.

6.2. Đoàn thanh niên:

– Phối hợp với các bên liên quan thực hiện tốt các công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về nhà trường.

– Hỗ trợ trong công tác tuyển sinh, đón tiếp sinh viên, hướng nghiệp, phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên.

– Phối hợp với Công đoàn trường xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động văn hóa, thể thao thường niên.

– Xây dựng tiêu chuẩn thi đua, bình xét cho đoàn viên là cán bộ, sinh viên.

–  Xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng tính toàn kết, kỹ năng sống cho đoàn viên thanh niên.

– Xây dựng triển khai công tác đại hội đoàn cơ sở trong quý IV/2019.

– Tích cực tham gia các hoạt động do Quận đoàn Đống Đa, Đoàn thanh niên Bộ Y tế phát động.

6.3. Phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ:

– Thường xuyên kiện toàn đội phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ nhà trường.

– Xây dựng và triển khai kế hoạch PCCC, phương án PCCC, tổ chức huấn luyện, diễn tập PCCC.

– Xây dựng và triển khai kế hoạch dân quân tự vệ, tích cực tham gia huấn luyện, hội thao do Quận đội tổ chức.

Những chỉ tiêu phấn đấu năm học 2019-2020

– 100% công chức, viên chức được phổ biến, tuyên truyền và học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành, của Công đoàn Y tế Việt Nam.

– 100% các đơn vị ban hành được các quy chế, quy định, quy trình, kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; 100% viên chức, lao động được phân công công việc theo vị trí việc làm.

– 100% các đơn vị, các tổ công đoàn đăng ký tham gia các phong trào thi đua do Nhà trường và Công đoàn phát động hoặc hưởng ứng.

– 100% viên chức đăng ký viết giáo trình hoàn thành đúng tiến độ.

– Trên 90% công chức, viên chức, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 50% cá nhân và đơn vị đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên;

Trên 50% đoàn viên và tổ công đoàn đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc và tổ công đoàn xuất sắc.

Trên đây là kết quả các mặt hoạt động của Trường Cao đẳng KTTTB Y tế trong năm học 2018-2019 và nhiệm vụ trong năm học 2019-2020. Căn cứ vào nhiệm vụ nêu trên, các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai một cách hiệu quả những nhiệm vụ được giao. Phát huy những mặt tích cực đã đạt được, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, tập thể công chức, viên chức, người lao động của Nhà trường quyết tâm phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Ảnh tại Hội nghị:

Thầy Quản Đức Tuyến – Trưởng Ban thanh tra nhân dân Báo cáo công tác thanh tra
Hội nghị đã bầu ra ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021 – Ban thanh tra nhân dân ra mắt
Đồng chí Trần Ngọc Lan – Trưởng phòng TCKT báo cáo tài chính và thông qua quy chế chi tiêu nội bộ
Cô Nguyễn Thị Lụa – Chủ tịch công đoàn báo cáo công tác thi đua, phát động phong trào thi đua, báo cáo tài chính Công đoàn
Thầy Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường thừa ủy quyền trao tặng Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân
Thầy Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng danh hiệu thi đua tập thể lao động tiên tiến năm học 2018-2019
Thầy Nguyễn Hải Hà –Phó bí thư Đảng ủy- Phó Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua năm học 2018-2019
Thầy Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng danh hiệu thi đua cá nhân lao động tiên tiến năm học 2018-2019
Cô Nguyễn Thị Lụa – Phó Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng danh hiệu thi đua cá nhân lao động tiên tiến năm học 2018-2019
Ban giám hiệu trường – Ban chấp hành Công đoàn ký giao ước thi đua