Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Thực hiện kế hoạch số 52 – KH/ĐUK ngày 28/11/2017 của Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, Kế hoạch số 41 – KH/ĐU ngày 18/12/2017 của Đảng ủy Trường Cao đẳng kỹ thuật trang thiết bị Y tế về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng”.

Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2018, trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị Y tế  long trọng tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng” cho toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đại diện cán bộ các lớp trong nhà trường.

Tham dự hội nghị:

– Truyền đạt nội dung nghị quyết:

PGS.TS Nguyễn Viết Thông  –  Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương

– Về phía nhà trường:

Thầy Nguyễn Hữu Tư  – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường

Thầy Nguyễn Hải Hà  – P. Bí thư Đảng ủy – P. Hiệu trưởng nhà trường

Cùng toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đại diện cán bộ các lớp trong trường.

Description: D:\HongCam\IMG NQTW6\Thay Thong.jpg

PGS.TS Nguyễn Viết Thông  –  Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương

Tại hội nghị, PGS. TS Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã  truyền đạt nội dung các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 Khóa XII bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Description: D:\HongCam\IMG NQTW6\Sep Tu.jpg

Thầy Nguyễn Hữu Tư  – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Viết Thông  –  Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt toàn bộ nội dung quan trọng trong nghị quyết tới toàn thể cán bộ, nhân viên, đại diện sinh viên của nhà trường.

Đồng chí cũng đề nghị toàn thể cán bộ, nhân viên, đại diện sinh viên tham dự Hội nghị nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Bên cạnh việc lắng nghe, nghiên cứu, cần phải viết bài thu hoạch sau buổi học tập và có kế hoạch hành động cụ thể của từng đơn vị, từng cá nhân.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Hội nghị “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng” của Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị Y tế đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.