Hỗ trợ tạo việc làm tại các trường dạy nghề

Dự án “Hỗ trợ tạo việc làm và hòa nhập xã hội tại các trường dạy nghề Việt Nam”, do Chính phủ Italy tài trợ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án nhằm tăng cường năng lực đào tạo nghề của các trường đào tạo nghề thuộc Dự án để giúp nâng cao năng lực người lao động và cung cấp lực lượng lao động được đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường lao động, góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương thuộc địa bàn Dự án và khu vực lân cận.

Dự án sẽ xây dựng nhà xưởng và mua sắm trang thiết bị dạy nghề cho Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên – Huế; mua sắm trang thiết bị dạy nghề cho các Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam và Long Biên; nâng cao năng lực cho giáo viên, cán bộ quản lý của các Trường cao đẳng nghề tham gia Dự án.

Hạn mức vốn của Dự án là  4.944.387 Euro, trong đó, vốn vay ODA của Chính phủ Italy 3.500.000 Euro, vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Italy 300.000 Euro; vốn đối ứng 1.144.387 Euro, do chủ Dự án và các cơ quan chủ quản  Dự án tự bố trí theo tiến độ thực hiện Dự án, trong đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 356.679 Euro, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế 429.708 Euro, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 220.000 Euro, Tập đoàn Dệt May Việt Nam 138.000 Euro.