Chương trình đào tạo ngắn hạn Phân loại trang thiết bị Y tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

1. Tên chương trình đào tạo liên tục:

Tên chương trình: PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Giới thiệu chung

Khóa đào tạo này được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên phương pháp và năng lực cần thiết về phân loại, phân nhóm trang thiết bị y tế (TTBYT) để áp dụng trong triển khai thực hiện Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý TTBYT

Xem chương trình đào tạo chi tiết tại đây: CTDT-PLTTBYT-web