Chương trình đào tạo liên tục vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị Y tế (3 tháng)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

1.  Tên khoá học và giới thiệu chung về khoá học:

Tên khóa học: VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Giới thiệu chung

Khóa đào tạo được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về cơ sở y sinh, nguyên lý, cấu tạo, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa một số lỗi cơ bản của một số trang thiết bị y tế phổ biến trong ngành y tế hiện nay.

xem chương trình đào tạo chi tiết tại đây: CTDT-VH-BD-SC-TTBYT-3-th-web (1)