Quận lý giải việc quấn cỏ nhựa trên trụ điện

Trích yếu

Nơi phát hành

Loại văn bản

Quy chế

Lĩnh vực

Y tế

Ngày ký

20/01/2022

Người ký

Hiệu lực

20/01/2022

File đính kèm