Ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo

Trích yếu

Nơi phát hành

Loại văn bản

Tờ trình

Lĩnh vực

Giáo dục

Ngày ký

20/01/2023

Người ký

Hiệu lực

20/01/2023

File đính kèm