Đảng ủy Tổng cục Dạy nghề sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Sáng ngày 02/08/2017, tại Tổng cục Dạy nghề, Đảng bộ Tổng cục Dạy nghề tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Cao Văn Sâm, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ thuộc Đảng bộ Tổng cục Dạy nghề.

Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 do đồng chí Phí Mạnh Thắng, Phó bí thư đảng ủy Tổng cục Dạy nghề trình bày đã nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Tổng cục đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, điều hành có hiệu quả đối với nhiệm vụ chính trị được giao: Công tác quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường và duy trì; nghiêm túc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của Bộ; nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng; các nhiệm vụ chuyên môn của Tổng cục được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đảng ủy làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo, triển khai kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ. Công tác dân vận được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú; hầu hết các đơn vị đều gắn việc thực hiên Quy chế dân chủ cơ sở với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”. Phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức tiếp tục đổi mới theo hướng gần dân, tôn trọng dân, nâng cao chất lượng để phục vụ nhân dân.

Description: http://tcdn.gov.vn/Portals/0/Anh%20tin%20bai/01%20THANG%2008%202017/Hoi%20nghi%20DU%2003.png

Đồng chí Phí Mạnh Thắng trình bày báo cáo tại Hội nghị

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và các chi bộ đã bám sát phương hướng, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo các đoàn thể phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn cơ quan, xây dựng khối đoàn kết, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Triển khai học tập, quán triệt kịp thời các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng uỷ cấp trên. Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai, tổ chức trong tất cả các chi bộ, các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục.

Description: http://tcdn.gov.vn/Portals/0/Anh%20tin%20bai/01%20THANG%2008%202017/Hoi%20nghi%20DU%2001.png

Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trao  huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Cao Văn Sâm

Nhân dịp này, Đảng Bộ Tổng cục Dạy nghề tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Cao Văn Sâm, Bí thư Đảng ủy Tổng cục Dạy nghề. Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Văn Hoạt nhấn mạnh: Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng là danh hiệu cao quý mà Trung ương trao cho đồng chí Cao Văn Sâm – một đảng viên gương mẫu đã có nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cống hiến cho sự nghiệp của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, cơ quan giao phó. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với sự đóng góp của đồng chí Cao Văn Sâm trong quá trình công tác tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

Description: http://tcdn.gov.vn/Portals/0/Anh%20tin%20bai/01%20THANG%2008%202017/Hoi%20nghi%20DU%2002.png

Các đồng chí tham dự Hội nghị và Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Cao Văn Sâm đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với tập thể Lãnh đạo, Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề, các đồng chí đảng viên, đồng nghiệp trong suốt thời gian công tác đã động viên và giúp đỡ đồng chí hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vinh dự này không chỉ của riêng cá nhân mà còn là niềm vinh dự của cả tập thể và rất có ý nghĩa đối với Đảng bộ Tổng cục Dạy nghề; là động lực giúp mỗi đảng viên của Tổng cục Dạy nghề không ngừng nỗ lực phấn đấu, trưởng thành trong quá trình công tác.