Công đoàn Y tế Việt Nam gửi thư chúc mừng nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11