Thành tích hoạt động của nhà trường

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên, học sinh sinh viên nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, nhiều bằng khen của Bộ Y tế, Bộ lao động thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.