Đào tạo chính quy

Trung cấp Lập trình máy tính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số / QĐ- CĐKTTB ngày tháng năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế)

Tên ngành, nghề: Lập trình máy tính

Mã ngành, nghề: 5480208

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: – Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

Thời gian đào tạo: 02 năm

Tin liên quan