Giới thiệu

Quá trình phát triển

Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được thành lập trên cơ sở tiếp nhận và tổ chức lại Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị Y tế theo quyết định số 1211/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Quyết định số 5854/QĐ – BYT ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế.

Vào những năm đầu trong cuộc đổi mới của đất nước, cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội đã tác động trực tiếp đến các trường Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề. Cũng như các trường Dạy nghề khác, quy mô đào tạo của trường bị thu hẹp, chỉ tiêu tuyển sinh những năm  1986 – 1987 không tăng mà có chiều hướng giảm. Mô hình của trường vẫn nằm trong Xí nghiệp, lãnh đạo nhà trường do Giám đốc Xí nghiệp – kiêm Hiệu trưởng. Trong khi đó Xí nghiệp cũng phải lo kiện toàn lại tổ chức sản xuất, kinh phí không tăng. Cảnh quan môi trường sư phạm và vật chất kỹ thuật không được đầu tư.

Theo đề xuất của Tổng công ty Thiết bị và Công trình y tế – Bộ Y tế đã ra Quyết định số 933-BYT/QĐ ngày 16/10/1986 tách trường khỏi Xí nghiệp để xây dựng thành một trường độc lập. Từ đây trường trực thuộc thẳng Tổng công ty, Chi bộ Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên trực thuộc quận Đống Đa. Nhưng gần 2 năm hoạt động, biên chế và lực lượng giáo viên không những yếu mà lại còn thiếu do một số đồng chí cán bộ, giáo viên chính được cử đi lao động tại Irắc và CHDC Đức. Tại Hội nghị kiểm tra chéo về công tác đào tạo do Ban Giáo dục chuyên nghiệp Hà Nội chủ trì, Trường không đạt được một số thành tích nào đáng kể và nếu so sánh với một số trường dạy nghề đóng trên địa bàn Hà Nội thì lúc đó khoảng cách giữa trường TBYT với các trường khác còn quá xa. Trước tình hình trên, Bộ Y tế đã vận dụng mô hình Trường – Viện nên ngày 17/12/1988 Bộ Y tế đã quyết định sáp nhập Viện Trang thiết bị và Công trình y tế với Trường Kỹ thuật Thiết bị Y tế thành Trung tâm thiết bị y tế bằng Quyết định số 1065-BYT/QĐ và cũng sau 2 năm, tháng 10/1990 Bộ Y tế ra Quyết định số 808-BYT/QĐ tách Trường và Viện thành 2 đơn vị như cũ trực thuộc Tổng công ty được quy định cụ thể trong Quyết định số 1009/QĐ-BYT ngày 09/11/1991 và Trường có trụ sở tại Đường Lương Định Của- phường Phương Mai- quận Đống Đa – Hà Nội, hoạt động theo Quyết định số 1781/QĐ-BYT ngày 20/05/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Kỹ thuật thiết bị y tế. Từ năm 1995 trở lại đây, ngành y tế được Đảng và Nhà nước quan tâm, từng bước đầu tư hiện đại hoá. Mục tiêu của chính sách Quốc gia về trang thiết bị y tế (TTBYT) giai đoạn 2002-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 130/ 2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 xác định: “Bảo đảm đủ trang thiết bị cho các tuyến theo quy định của Bộ Y tế. Từng bước hiện đại hoá trang thiết bị cho các cơ sở y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Phấn đấu đến năm 2010 đạt trình độ kỹ thuật về trang thiết bị y tế ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành để khai thác, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm chuẩn trang thiết bị y tế. Phát triển công nghiệp trang thiết bị y tế nhằm nâng cao dần tỷ trọng hàng hoá sản xuất trong nước và tiến tới tham gia xuất khẩu…”. Quyết định số 18/2005/QĐ-TTg ngày 21/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án “Nghiên cứu chế tạo và sản xuất trang thiết bị y tế đến năm 2010” với mục tiêu “Tập trung tiềm lực khoa học& công nghệ trong cả nước nhằm hình thành và phát triển ngành công nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế của Việt Nam với mục tiêu đến năm 2010 có thể sản xuất, cung ứng các trang thiết bị y tế thiết yếu, thông dụng và một số trang thiết bị y tế công nghệ cao cho các tuyến y tế; bảo đảm thực hiện được mục tiêu của chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế giai đoạn 2002-2010”.

Để đạt được mục tiêu trên, một trong những biện pháp là “đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành trang thiết bị y tế, xây dựng và củng cố hệ thống các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế trên toàn quốc, trước mắt là các cơ sở đại diện cho ba khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và tiến tới mở rộng ra các tỉnh, thành phố nhằm khai thác tiềm năng, phát huy nội lực, bảo đảm thực hiện thành công những nội dung cơ bản của chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế giai đoạn 2002-2010” .

Việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị y tế trên cơ sở Trường Kỹ thuật thiết bị y tế là một yêu cầu cấp thiết và là thực tế khách quan nhằm chống tụt hậu về trình độ chuyên môn của đội ngũ quản lý, sửa chữa trang thiết bị y tế của ngành y tế, đáp ứng ngày càng cao chiến lược chăm sóc sức khoẻ nhân dân của Đảng và Nhà nước ta.

Ngày 15/02/2007 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế được thành lập theo Quyết định số 265/QĐ-BLĐTB&XH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trên cơ sở nâng cấp Trường Kỹ thuật thiết bị y tế và được Bộ Y tế ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường theo Quyết định số 2639/QĐ-BYT.

Ngày 18/08/2017 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế đổi tên thành Trường cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế theo quyết định 1300/QĐ-BLĐTB&XH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Ngày 25/10/2021 Trường cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế đổi tên thành Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức theo quyết định 1211/QĐ-BLĐTB&XH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Ngày 30/3/2022, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức.

 

Tin liên quan