Giới thiệu

BAN GIÁM HIỆU

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng  Y tế và Thiết bị Việt Đức gồm:

Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khánh

 

Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Hữu Tư Phó Hiệu trưởng: ThS. Trần Thị Hồng Thắm

 

 

 

Tin liên quan